Network Menu

Donationer

SWEA (Swedish Women’s Educational Association)

är en global, ideell förening för svenska och svensktalande kvinnor med grundläggande syfte att stödja och bevara det svenska språket samt främja kunskap om svensk historia, kultur, utbildning och tradition ute i världen.

SWEA Michigan ger bidrag till ändamål, som stödjer dessa syften. Bidrag har t.ex. givits till konserter, föreläsningar med svenska författare och utställningar bland annat.

Mer info på SWEA Internationals webbplats om donationer: donationer.sweaarkiv.org