Network Menu

Betala

Vi erbjuder flera betalningsmöjligheter för medlemskap och aktiviteter.

Du kan alltid betala med kontanter eller med check. Checken ska vara utställd på “SWEA Michigan” och överlämnas/skickas normalt till kassören.

Du kan också betala via bank appen Zelle.

För Zelle hanteras de digitala transaktionerna av Zelle och mottagaren identifieras via emailadress.

När du skickar betalningen till SWEA Michigan ska du använda SWEA Michigans kassörs emailadress: sweami.treasurer(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com (SWEA Michigan Zelle ID)

Tjänsten är gratis och varken sändare eller mottagare betalar några avgifter.

Läs mer här: https://www.zellepay.com