Network Menu

Vill du bli medlem i SWEA Michigan?

SWEA Michigan har ca 60 medlemmar, där de flesta bor i metropolitan Detroit området dvs från Ann Arbor i sydväst till Rochester i nordöst.

Medlemsavgiften är $40 per år. (Du kan också bli portomedlem om du redan är medlem i en annan SWEA avdelning, för $5.)

Som medlem får du ett månadsbrev, SWEA Michigans elektroniska nyhetsbrev, ca varje månad. Du får också SWEA Forum, SWEA Internationals tidning, två gånger per år, samt SWEA-Nytt som är SWEA Internationals elektroniska nyhetsbrev.

Du kan också prenumerera på följande tidningar till reducerat pris för SWEA-medlemmar:

Nordic Reach – $11/4 nr. Se även www.nordicreach.com.
Nordstjernan – $35/22 nr. Se även www.nordstjernan.com.

Se mer under Medlemsförmåner.

Varje höst, hålls ett Region Möte, RM, där alla avdelningar i regionen träffas. SWEA Michigan tillhör regionen Mellersta Amerikas, MAME. Övriga avdelningar i vår region är: Austin, Chicago, Dallas, Denver, Florida, Houston, Minnesota, och Toronto (Kanada). Vartannat år sker ett världsmöte där SWEA International också håller sitt årsmöte. Alla medlemmar är välkomna till både världs- och regionmötena.

Du får också inbjudan till Valborg, Midsommar, räkafton, biokvällar, kulturbesök och andra intressanta evenemang.

Vanligtvis träffas vi hemma hos någon och har en kommitté, som hjälper till vid de olika träffarna. Som medlem kommer du att bli tillfrågad att vara med på en kommitté minst en gång om året samt att hjälpa till på julbasaren. Det är ett bra sätt att lära känna nya Sweor på.

Ibland slår SWEA ihop sig med de andra svenska organisationerna i Detroit området och firar bl.a. Svenska Flaggans Dag och besök av ambassadören.

Vårt största evenemang under året är vår trevliga julmarknad, som är öppen till allmänheten och tar plats på en lördag i mitten av november. Då räknar vi med att du hjälper till. Se kalendern för tid och plats.

Vill du bli medlem i SWEA Michigan?

För att bli SWEA-medlem krävs att du pratar svenska och bor eller har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

För att kunna bli medlem i SWEA Michigan skall du vara:
• svenska eller svensktalande (behärska svenska språket)
• kvinna över 18 år
• villig att verka för SWEAs ändamål
• på orten bosatt – d.v.s. ha din fasta bostad inom lokalföreningens geografiska område p.g.a. permanentboende, långtidsanställning eller utbildning

För att bli medlem i någon av Sverige-avdelningarna, krävs dessutom att man bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Om du tycker att det låter intressant, kontakta medlemsansvarig!

För mer information,
medlemsansvarig, Tina Clements
e-post: sweami.member(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com