Network Menu

Svenska konsulatet i Michigan

Consul General: Tom Mark

Adress: Honorary Conuslate General of Sweden, 635 Puritan Avenue, Birmingham, MI 48009

Phone: +1-248-762-5304

Email: detroit(Replace this parenthesis with the @ sign)consulateofsweden.org

Services: tbd

För mer information se www.swedenabroad.com


Passinformation: 

För passinformation, gå till www.swedenabroad.com, välj “Washington” sedan “Services for Swedes”, eller följ denna länk.

Du kan söka pass på ambassaden i Washington eller i Sverige. Det finns också en ambulerande passmobil. Du kan boka tid för besöket via nätet.

Ett färdigt pass kan hämtas upp på konsulatet.


Förnyelse av körkort

Nya regler för förnyelse av svenskt körkort 1 maj 2017

Den 1 maj trädde nya regler ikraft som berör dig som är permanent bosatt utomlands och ska förnya ditt svenska körkort.
Bakgrunden är att Sverige inte uppfyller kraven i EU:s tredje körkortsdirektiv, eftersom det är tillåtet för personer som bor i ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (*EES) att förnya sina svenska körkort.

Krav på permanent bosättning i Sverige

Ändringen innebär att man måste vara permanent bosatt i Sverige eller studera i Sverige sedan minst sex månader för att kunna förnya sitt svenska körkort. Regeländringarna påverkar de svenskar som är permanent bosatta i ett land utanför EES. Inom EES gäller redan dessa regler sedan tidigare.Den som har ett svenskt körkort och bor utomlands kan använda sitt svenska körkort så länge det är giltigt. Därefter måste körkortet förnyas. Om personen då är permanent bosatt i ett land inom EES ska körkortet förnyas till ett körkort som är utfärdat av det land personen är bosatt i. Om personen är bosatt i ett land utanför EES gäller reglerna för det landet.

Om jag som utlandsboende flyttar tillbaka till Sverige, vad gäller då?

Normalt behöver du inte göra nytt förarprov för att få tillbaka svensk körkortsbehörighet. Du behöver kontakta Transportstyrelsen för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Gäller inte dig som är tillfälligt utomlands

Du som är folkbokförd i Sverige, men tillfälligt befinner dig utomlands på grund av studier, arbete eller en längre resa kan fortfarande förnya ditt svenska körkort och få det utlämnat på en svensk ambassad eller ett konsulat.


Att rösta i utlandet

Nedanstående information från swedenabroad.com

Utlandssvenskar finns med i röstlängden och behåller därmed sin rösträtt i tio år efter det att utvandringen registrerats i folkbokföringen.

Efter tio år måste man göra en skriftlig anmälan till Skatteverket i Sverige för att behålla rösträtten i en ny tioårsperiod.  Denna anmälan ska vara inne hos Skatteverket 30 dagar före valet.  Anmälningsblanketten kan laddas ner via denna länk till skatteverket och skickas sedan direkt till Skatteverket i Östersund:
Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 2001
839 86 Östersund
SWEDEN

Om inte en anmälan är gjord 30 dagar före valet har en utlandssvensk som inte är med i röstlängden ändå chans att rösta.  En röst som kommer in antingen med brevröst från utlandet, eller från utlandsmyndighet räknas.  Detta gäller enbart om rösten inkommer till Valmyndigheten senast kl. 12.00 dagen före valdagen.